Osnovni podaci

* Ime
*
* Lozinka:
* Lozinka ponovo:
* Pib
* Telefon

Oblasti rada


Izaberite najviše 5 oblasti rada.


Organizacija otpreme i dopreme robe

Podnošenje zahteva i učestvovanje u inspekcijskom pregledu robe

Postupak skladištenje robe

Prevoz robe

Pribavljanje i popunjavanje potrebne dokumentacije za sprovođenje carinskih postupaka.

Stručni saveti u vezi sa spoljnotrgovinskim poslovanjem

Svrstavanje robe po carinskoj tarifi

Utvrđivanje carinske vrednosti, carinskih i drugih dažbina

Zaključenje ugovora o osiguranju u transportu

Zastupanje u sprovođenju carinskih procedura

Ukoliko želite da predložite oblast rada koja se ne nalazi na spisku, upišite u kućicu:Adresa

* Mesto


* Opština

* Ulica * Broj


Popunjavanjem formulara prihvatate opšte uslove korišćenja.